Home of the Yovel -publication
Yovel-lehden  kotisivut

Yovel - anna shofarin soida - let the shofar sound

"Ja seitsemännessä kuussa kuukauden kymmenentenä päivänä anna pasuunan raikuen soida; sovituspäivänä antakaa pasuunan soida koko maassanne. Ja pyhittäkää viideskymmenes vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille sen asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi (jovel); jokainen teistä saa palata silloin perintömaallensa ja sukunsa luo.

(3. Moos. 25:9-10)

Then have the trumpet sounded everywhere on the tenth day of the seventh month; on the Day of Atonement sound the trumpet throughout your land. Consecrate the fiftieth year and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee (Yovel) for you; each of you is to return to your family property and to your own clan."

(Leviticus 25:9-10)

Welcome to our homepage!
You can read the Yovel-publication on our website.

There´s also links and materials to come on our site to be studied.

Tervetuloa Yovel-lehden kotisivuille!
Voit lukea julkaisuamme myös kotisivujemme kautta.

Sivuillamme on myös linkkejä hyödyllisille sivustoille sekä opetusmateriaalia on tulossa.

Uusi julkaisu joka 3. kuukausi / toukokuu 2019 numero on ilmestynyt!  Teemana Israel - Jumalan ihme (Messiaan tulemuksen merkkien tarkastelu jatkuu myös). Samoilla teemoilla jatketaan myös elokuussa.

New publication in every three months /  May´s 2019 issue is now published! With the theme Israel - the Miracle of God  (Also continuing with the theme of "The Signs of the Coming of the Messiah" - part V). The same themes will be on the table in August as well.

Voit liittyä Yovel-lehden s-postituslistalle laittamalla liittymispyynnön s-postiosoitteeseen: jovel.toimitus(at)gmail.com 

In order to get our journal by e-mail you can subscribe to our mailing list by sending your request to:  jovel.toimitus(at)gmail.com 

Löydät myös sivuston ylälaidasta olevista linkeistä sekä suomen- että englanninkieliset numerot. Voit ladata, tulostaa ja halutessasi jakaa lehteä eteenpäin.

From the links above and one below you can find the issues in English and in Finnish. You may download, print and distribute the Yovel if you want.