The Yovel Declaration / Yovelin ilmoitus

Yovel-journal is a publication without any strings attached to any denominations. On our behalf, we are helping The Body of The Messiah to return to the first century practise concerning apostolical unity (echad), communion, agape love and the obedience to the Word of God. Journal is not responsible of possible personal opinions in the writings of our writers. Nor the journal isn´t taking any part of disputes and quarrels. Yovel only seeks to enlighten the return to our Hebrew roots of our precious faith as clear as possible to the delight and benefition of us all, scoping the whole message of The Bible.

Yovel-lehti on tunnustuksiin sitoutumaton julkaisu. Haluamme osaltaan edesauttaa koko Messiaan (Kristuksen) seurakunnan paluuta ensimmäisen vuosisadan apostolisen alkuseurakunnan mukaiseen ykseyteen, yhteyteen, keskinäiseen rakkauteen ja Sanan kuuliaisuuteen. Lehti ei vastaa kirjoittajiensa yksityisistä mielipiteistä, joita saattaa esiintyä lehden sivuilla. Lehti ei ole ristiriitojen ratkoja eikä osallistu kiistoihin, vaan se pyrkii valaisemaan uskomme alkuperäisille juurille paluuta mahdollisimman selkeästi kaikkien yhteiseksi hyödyksi ja iloksi, Raamatun kokonaisvaltaista sanomaa peilaten.

Lehden tekijät

Päätoimittaja ja lehden taitto: Markus Nurmesniemi
Toimituskunta: Keijo Lindeman, Tri Clifford Denton (Englanti), Markus Nurmesniemi. Kirjoittajina lisäksi vierailevia aiheen asiantuntijoita.
Kääntäjät: Pirjo Pulli, Markus Nurmesniemi
Valokuvaus (myös sivuston): Markus Nurmesniemi

The Staff

Chief editor and layout: Markus Nurmesniemi
Writers: Keijo Lindeman (Finland), Dr Clifford Denton (England), Markus Nurmesniemi (Finland). Also other writers in this topic will be presented.
Translators: Pirjo Pulli, Markus Nurmesniemi
All the photos taken by: Markus Nurmesniemi